Produkty i usługi oznaczone marką „Zrobione w Szczecinie” charakteryzują się wysoką jakością, unikalnością i lokalnym charakterem. Wśród laureatów konkursu znajdują się restauracje, piekarnie i cukiernie, firmy kosmetyczne, rękodzielnicy, rzemieślnicy, sklepy z pamiątkami, ale także wysoko wyspecjalizowane firmy IT, producenci odzieży i pościeli, palarnie kawy, organizatorzy eventów, artyści, browar i wiele, wiele innych…

Znak graficzny marki został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczegółowe zasady, w tym m.in. charakter i cel, warunki oraz tryb przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” określa Regulamin.