Ośrodek Teatralny Kana / Teatr Kana

Branża:

Adres:Pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin
Telefon:+ 48 91 4330388, + 48 91 4341561
www:https://www.kana.art.pl/

Laureat:

2023

Nagrodzony produkt/usługa

Upowszechnianie i promocja kultury, własna działalność artystyczna, edukacja kulturalna.

Facebook Instagram

Autorski Ośrodek Teatralny, założony przez Zygmunta Duczyńskiego, realizujący liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym.

 

Ośrodek rocznie organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych, goszcząc artystów z całego świata,

realizuje autorskie spektakle i projekty artystyczne, buduje międzynarodową sieć współpracy, działa aktywnie w regionie, pełni funkcję integracyjną, edukacyjną i promocyjną dla młodych grup teatralnych z województwa zachodniopomorskiego.